Ecocert

ECOCERT is een biologische certificeringsinstantie die in 1991 in Frankrijk werd opgericht en die vandaag al verschillende biologische labels voor biologische producten in meer dan 110 landen over de hele wereld uitreikt. De organisatie voert onder meer de certificering van levensmiddelen, cosmetische producten, reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen uit. De Ecocert-groep heeft twee eigen labels, één label voor natuurlijke en biologische cosmetica en de andere voor ecologische detergenten en reinigingsmiddelen.

De twee labels worden door Ecocert Greenlife wereldwijd toegekend voor biologische producten in beide gebieden. Het toekennen van groene oplossingen is gebaseerd op bepaalde principes.

De volgende criteria zijn van toepassing op de labels:

• De voorkeur gaat uit naar het gebruik van ingrediënten afgeleid van biologische landbouw en hernieuwbare hulpbronnen (hernieuwbare grondstoffen).
• Bij de vervaardiging van de cosmetica moeten ook methoden worden gebruikt die geen milieu-impact vertegenwoordigen.
• De gebruikte natuurlijke ingrediënten worden ook beoordeeld op mogelijke milieutoxiciteit en biologische afbreekbaarheid.

De consument moet volledig inzicht hebben in de gebruikte grondstoffen, het productieproces en de eco-compatibiliteit en biocompatibiliteit van de ingrediënten.

ECOCERT maakt nog steeds een onderscheid tussen synthetische en natuurlijke ingrediënten in de producten van organische en natuurlijke cosmetica. Synthetische ingrediënten gemaakt van kolen of aardolie mogen echter niet in biologische cosmetica worden gebruikt. Synthetische conserveermiddelen uit minerale bronnen zoals benzylalcohol of benzoëzuur zijn echter toegestaan.

De natuurlijke ingrediënten zijn afkomstig van minerale, mariene, plantaardige en dierlijke bronnen. Hier dierlijke ingrediënten mogen alleen worden gebruikt als ze niet bestanddelen van het dier, niet afkomstig zijn van bedreigde soorten, zijn er geen kruidenalternatief en ze hebben geen negatieve invloed op het ecologisch evenwicht. Dierproeven zijn verboden en de productie van dierlijke ingrediënten mag niet worden gekoppeld aan het lijden of de dood van het dier.

Er is ook een onderscheid tussen biologische en natuurlijke cosmetica. Het aandeel van synthetische ingrediënten in biocosmetica mag niet hoger zijn dan vijf procent, waarbij ten minste tien procent van de ingrediënten afkomstig moet zijn van de biologische landbouw. Natuurlijke cosmetica vereist dat ten minste vijf procent van de ingrediënten afkomstig is van gecertificeerde biologische landbouw. Over het algemeen moeten ze voor minimaal 50 procent bestaan ​​uit ingrediënten die afkomstig zijn van de plantenteelt.

Dezelfde basisprincipes zijn van toepassing op het succesvol certificeren van ecologische wasmiddelen en reinigingsmiddelen voor cosmetica. Naast het beschermen van middelen is het beschermen en informeren van consumenten ook belangrijk. Bovendien moeten onnodig afval- en afvalwater zo laag mogelijk worden gehouden tijdens de productie en het gebruik van het product.

Het ECOCERT-label voor ecologische wasmiddelen maakt ook onderscheid tussen synthetische en natuurlijke ingrediënten. Net als bij natuurlijke en biologische cosmetica mogen de ingrediënten niet afkomstig zijn van organismen die genetisch zijn gemodificeerd. Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van dierlijke ingrediënten. Bij de productie van plantaardige ingrediënten worden hernieuwbare grondstoffen gebruikt.

Er zijn ook twee certificeringsniveaus voor ecologische wasmiddelen en reinigingsmiddelen. In de eerste certificeringsfase, hoewel de producten voor 95 procent uit natuurlijke ingrediënten moeten bestaan. Het aandeel ingrediënten uit biologische landbouw is hier echter niet gedefinieerd. Op het hogere certificatieniveau bevatten organische wasmiddelen en reinigingsmiddelen ook tot 95 procent natuurlijke ingrediënten, waarvan ten minste 10 procent afkomstig moet zijn van de biologische landbouw.