EU Ecolabel

Het Ecolabel is een vrijwillig EU-Ecolabel dat wordt toegekend in alle landen van de Europese Unie en daarnaast in de landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen om milieuvriendelijke producten en diensten te etiketteren. Het doel van deze etikettering is om consumenten in staat te stellen doelgericht diensten en producten te selecteren die helpen de vervuiling te verminderen. De EU-milieukeur werd in 1992 geïntroduceerd en was oorspronkelijk alleen voor de etikettering van producten. Sinds het jaar 2000 kunnen ook diensten aan dit eco-label worden toegekend. Ondertekenaar is de Europese Commissie.

Welke producten en services kunnen worden gelabeld?
Naast verf, vernissen, smeermiddelen, textiel, zeep, shampoos en diensten, neemt ook de etikettering van reinigings- en reinigingsmiddelen een grote plaats in. Deze omvatten bijvoorbeeld ecologische reinigingsmiddelen, milieuvriendelijke afwasmiddelen of milieuvriendelijke reinigingsmiddelen. De mogelijkheid om te etiketteren betreft zowel industriële reinigingsmiddelen als milieuvriendelijke huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Uiteraard kunnen speciale reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen voor harde oppervlakken zoals glasreinigers, tegelreinigers en andere ook worden geëtiketteerd met het EU Ecolabel als aan de juiste criteria wordt voldaan. Tot de diensten die kunnen worden geëtiketteerd behoren schoonmaakdiensten. Voedsel, dranken, farmaceutische producten of medische hulpmiddelen zijn momenteel uitgesloten van evaluatie. Andere productgroepen en services worden momenteel echter onderzocht.

Evaluatiecriteria
Elke productgroep die onder het EU Ecolabel System valt, heeft een afzonderlijk Criteriadocument en de Application Guide. Mogelijk hebt u extra gegevensbladen, testresultaten of uitleg nodig. De evaluatiecriteria worden ontwikkeld in een transparant proces met wetenschappers, de industrie en niet-partijgebonden niet-gouvernementele organisaties. De respectieve catalogus van criteria zal in ronde tafels worden besproken en uiteindelijk worden goedgekeurd door een besluit van de Europese Commissie.

Hoe werkt de toekenning van de EU-milieukeur?
Er is geen verplichting om de EU-milieukeur te gebruiken. Het hele systeem is vrijwillig.
Er moet aan de volgende vereisten zijn voldaan:

• Aanvankelijk wordt het label aangevraagd door de fabrikant, serviceprovider, importeur of distributeur van het betreffende nationale kantoor. In Duitsland is RALgGmbH hiervoor verantwoordelijk.
• Bij toepassing moet worden aangetoond dat aan de respectieve vereisten van de productgroep of dienst is voldaan.
• RALGGmbH controleert of aan de vereisten is voldaan en sluit, in het geval van een positieve beslissing met de aanvrager, een EU Ecolabel overeenkomst voor gebruik voor een bepaalde periode. Elke drie tot vijf jaar worden de algemene criteria herzien, zodat de contractperiode tot die tijd beperkt is. Op basis van de nieuwe criteria kan de aanvrager echter een nieuwe aanvraag indienen voor gebruik van de EU-milieukeur.

Naast het EU Ecolabel-logo moet het betreffende product altijd zijn voorzien van een licentienummer. Dit is verplicht op het etiket van het product. Het licentienummer identificeert het land (DE voor Duitsland), de productgroep (YYY) en het contractnummer (ZZZ) in de vorm DE / YYY / ZZZ. Ongeacht waar de aanbestedende dienst zich bevindt, het EU-milieukeurcontract is in de gehele EU van toepassing.