Groene oplosmiddelen

Oplosmiddelen zijn gewoonlijk vloeibare verbindingen die, vanwege hun chemische en fysische eigenschappen, vaste, vloeibare of gasvormige stoffen kunnen oplossen. In het laboratorium en onderzoek worden oplosmiddelen gebruikt, terwijl in de chemische industrie de term oplosmiddel de boventoon voert. In de interactie van oplosmiddelen met de opgeloste stof komen geen chemische reacties tussen elkaar. De oplosmiddelen werken alleen als vloeibare media voor verschillende stoffen. Hier maken ze echter onder meer chemische reacties en reacties van opgeloste verbindingen mogelijk. Veel reacties zijn alleen mogelijk in oplossing. De oplosmiddelen nemen echter niet deel aan deze reacties en blijven dus ongewijzigd. Bovendien kunnen sommige geneesmiddelen alleen effectief zijn in de opgeloste toestand. Het bekendste oplosmiddel is water. Alle biochemische reacties vinden plaats in het medium water.

Oplosmiddelen spelen echter ook een grote rol in de chemische industrie ter ondersteuning van chemische processen, in het huishouden, met name in detergentia en in veel andere gebieden van de nationale economie. In deze gebieden worden met name organische oplosmiddelen gebruikt. Eén bekend oplosmiddel is onder andere aceton. In veel gebieden van de chemische industrie dient het als uitgangsmateriaal voor een verscheidenheid aan chemische reacties. In kleinere hoeveelheden wordt het ook gebruikt als oplosmiddel voor vetten, oliën, harsen en sommige andere stoffen.

Wat zijn groene oplosmiddelen of groene oplosmiddelen?
Voor groene oplosmiddelen geldt in de eerste plaats dat ze vloeibare, vaste en gasvormige stoffen kunnen oplossen. Hun eigenschappen, hun productie en hun toepassing zijn echter consistent met het concept van groene chemie. Zoals eerder vermeld, is Green Chemistry gebaseerd op de twaalf principes van Green Chemistry van Anastas en Warner. Deze twaalf principes van groene chemie hebben betrekking op zowel het productieproces als de eigenschappen van chemische verbindingen. Een basisprincipe is dat veilige oplosmiddelen moeten worden gebruikt in chemische processen. Veilig betekent onder meer veilig en niet-toxisch. Bovendien stipuleren de basisprincipes ook dat het gebruik van hernieuwbare grondstoffen in toenemende mate vereist is. Omdat uitgangsmaterialen daarom dienen voor de productie van groene oplosmiddelen of groene oplosmiddelen, hernieuwbare bronnen. Om deze reden zijn groene oplosmiddelen of groene oplosmiddelen altijd milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar. Bij de productie van groene oplosmiddelen of groene oplosmiddelen wordt meer aandacht besteed aan het effectiever maken van het productieproces, bijvoorbeeld door het gebruik van specifiek herbruikbare katalysatoren.

Samenvattend zijn de volgende eigenschappen van toepassing op groene oplosmiddelen of groene oplosmiddelen:
• De groene oplosmiddelen zijn oplosmiddelen op biobasis. Dat betekent dat ze zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen.
• Om deze reden zijn groene oplosmiddelen biologisch afbreekbare oplosmiddelen en milieuvriendelijke oplosmiddelen.
• Sommige groene oplosmiddelen zijn labelvrije oplosmiddelen.
• Het productieproces van groene oplosmiddelen is zeer effectief en vereist weinig energie.
• Toepassingen voor groene oplosmiddelen of groene oplosmiddelen.

Groene oplosmiddelen zijn veelzijdig. Overal waar organische oplosmiddelen worden gebruikt, is vervanging ervan door groene oplosmiddelen ook mogelijk. Zoals reeds vermeld, is aceton een veelgebruikt en bijzonder krachtig oplosmiddel. Sommige groene oplosmiddelen kunnen ook worden gebruikt om aceton te vervangen als ze in staat zijn om vetten, oliën, harsen, celluloseacetaat of colofonium op te lossen.