Recycling

Recycling betekent het gebruik van natuurlijke hulpbronnen uit hernieuwbare grondstoffen en het hergebruik van afval en afval. Dit beschermt het milieu, vermindert de uitstoot van broeikasgassen en verontreinigende stoffen en vermindert de opeenhoping van niet-afbreekbare synthetische materialen. Deze circulaire economie is gebaseerd op de materiële cyclus van de natuur. Het concept recycling is gebaseerd op het idee van Cradle to Cradle, dat stelt dat biologische materialen terug te voeren zijn op biologische en technische stoffen in technische cycli.

Sinds het begin van de industriële revolutie zijn fossiele grondstoffen op een steeds grotere schaal gewonnen en verwerkt. Van deze grondstoffen, voornamelijk kolen of aardolie, heeft de chemische industrie tot op de dag van vandaag veel grondstoffen geproduceerd en geproduceerd, die vervolgens worden verwerkt tot verschillende producten in alle sectoren van de economie. Kolen en olie worden tegenwoordig nog steeds gebruikt als energieleveranciers bij de opwekking van elektriciteit of als grondstof voor de productie van brandstoffen. De producten die werden verkregen uit deze fossiele grondstoffen werden na voltooiing van het gebruik als afval of afval verwijderd, zonder duurzaam hergebruik. Dit zijn lineaire processen die leiden tot de voortdurende vermindering van natuurlijke fossiele bronnen, de toename van de concentratie van broeikasgassen en tegelijkertijd de accumulatie van niet-bruikbare eindproducten in de omgeving. Deze vorm van economie wordt daarom ook wel lineaire economie genoemd, wat betekent als wegwerpbaar.

De circulaire economie is precies het tegenovergestelde. Het spaart fossiele bronnen en maakt gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor de productie van chemicaliën, brandstoffen, brandstoffen en een veelheid aan producten. Tegelijkertijd worden er steeds meer processen ontwikkeld die kunnen bijdragen aan het recyclen van afval en afval. De geleidelijke vervanging van de lineaire economie door de circulaire economie vermindert dus het gebruik van hulpbronnen uit fossiele brandstoffen, vermindert de uitstoot van koolstofdioxide en andere verontreinigende stoffen en leidt ook tot een toename van de productie van waardevolle producten uit afval. Binnen dit proces wordt gezocht naar de volledige vervanging van de lineaire economie door de circulaire economie.

Hernieuwbare bronnen zijn een belangrijke pijler van de circulaire economie en dienen onder meer als startmateriaal voor biobased chemicaliën. Specifieke voorbeelden van hernieuwbare grondstoffen zijn hout, schors, stro, oliehoudende zaden, krabben, algen maar ook voedselverspilling, zwarte vloeistof, diermeel of rioolslib. Biogebaseerde chemicaliën kunnen worden geproduceerd door chemische, biochemische en fermentatieve processen. Meestal is het een combinatie van deze processen. Hier worden de complexe processen van verschillende natuurlijke cycli uitgebuit.

Zo wordt bij de melkverwerking zure melk met een hoog lactosegehalte geproduceerd. Lactose kan worden omgezet in melkzuur door fermentatieprocessen, die op hun beurt vaak dienen als grondstof voor de productie van biologisch afbreekbare kunststoffen in de chemische industrie.

Detergentia en reinigingsmiddelen alsmede cosmetica bevatten oppervlakteactieve stoffen waarvan de uitgangsmaterialen (langeketen koolwaterstoffen) voornamelijk zijn afgeleid van ruwe olie of steenkool. Steeds vaker worden ook veel oppervlakte-actieve stoffen verkregen uit plantaardige oliën zoals zonnebloemolie.

Hetzelfde geldt voor biogebaseerde chemicaliën voor de productie van medicijnen, verven of vernissen.

Hout en stro zijn onder andere uitgangsmaterialen voor zogenaamde lignocellulosische grondstoffen. Deze grondstoffen bestaan ​​uit een combinatie van cellulose, hemicellulose en lignine, die vanwege hun gecompliceerde opwerking tot nu toe meestal zijn verbrand. Verschillende onderzoeksfaciliteiten (Fraunhofer Institute) onderzoeken momenteel echter nieuwe processen voor de vertering van deze materialen en daarmee hun gebruik als uitgangsgrondstoffen voor verschillende chemicaliën.