NCP (Natural Care Product)

Wat is NCP?

NCP (Natural Care Product) is een kwaliteitszegel voor natuurlijke producten. Het label is ontwikkeld door de “Society for Applied Business Ethics (GfaW)” en is sinds 2015 toegekend voor non-foodproducten die voldoen aan de criteria van biologische natuurproducten. De zegel bevat soms de toevoeging van vegan, als de productie van het eindproduct volledig wordt gedaan zonder dierlijke grondstoffen. Bovendien dient dit label als richtlijn voor alle mensen die hun producten kiezen op basis van milieuvriendelijke criteria.

Het zegel vertegenwoordigt een alternatief voor ECOCERT en wordt erkend door de BNN (National Association of Natural Food Natural Products).

Het NCP-label herkent een breed scala aan non-foodartikelen, zoals speelgoed, gereedschap, huishoudelijke artikelen, toiletartikelen en ecologische reinigingsmiddelen, geproduceerd op basis van hernieuwbare grondstoffen, milieuvriendelijke chemicaliën en biologische productiemethoden. Alle ingrediënten moeten natuurlijk zijn en mogen het milieu niet vervuilen.

Als de consument producten met het NCP-zegel ziet, mag hij aannemen dat deze alleen natuurlijke ingrediënten bevatten (van plantaardige of dierlijke oorsprong). Bovendien zijn er geen genetische manipulatie, geen microplastics, geen gezondheids- of milieugevaarlijke producten, geen dierproeven (behalve de wettelijk verplichte), geen synthetische oppervlakteactieve stoffen, geen siliconen en geen radioactieve straling voor de productie van deze gebruikte producten. Palmolie wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt. Maar dan moet het van een duurzame bron komen. Ten slotte moet de verpakking recyclebaar of herbruikbaar zijn.

Bedrijven die hun producten willen laten certificeren volgens NCP-normen moeten letten op:

Alleen de grondstoffen die in de norm worden vermeld, mogen worden gebruikt
Fosfor, synthetische fosfaten, boorverbindingen en quaternaire ammoniumverbindingen zijn niet toegestaan ​​als ingrediënten.
Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC-stoffen) en carcinogenen (CMR-stoffen) zijn uitgesloten.
Het eindproduct mag niet worden vermeld in de H400-serie (gevaarlijke stoffen).
Alle ingrediënten moeten gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn.
Dierproeven zijn uitgesloten, met uitzondering van de werkzaamheidsstudies voor biocidale grondstoffen die wettelijk verplicht zijn.
Diervoeders mogen alleen afkomstig zijn van uitwerpselen of slachthuisafval.
Genetische manipulatie, radioactieve bestraling, synthetische oliën, vetten, wassen of siliconen evenals palmolie uit niet-duurzame bronnen zijn uitgesloten.
De extractiemiddelen moeten uitsluitend van plantaardige oorsprong zijn.
De verpakking moet goed recyclebaar of herbruikbaar zijn.
In tegenstelling tot voedingsmiddelen kunnen natuurlijke producten uit de non-foodsector niet worden aangemerkt als biologische producten in het kader van de EU-verordening inzake biologische producten. Daarom is het NCP-label voor deze producten bedoeld om de consument te suggereren dat de non-foodproducten die worden geproduceerd uit land- of bosbouwgrondstoffen ook biologisch zijn. De toekenning van het zegel maakt het vooral voor ecologische wasmiddelen en reinigingsproducten, huishoudelijke artikelen of pionierswerk voor natuurlijke cosmetica.

De certificatie-instelling EcoControl GmbH is verantwoordelijk voor de certificering van de producten. Nadat de producten daar zijn geregistreerd, worden de ingrediënten eerst gecontroleerd. Daarna vindt een audit plaats op de productielocatie. Een lijst zal dan alle maatregelen vermelden die nodig zijn om te voldoen aan de NCP-standaard. De certificatie-instelling voert jaarlijkse hercontroles uit om te controleren of aan de evaluatiecriteria wordt voldaan. In het geval van een afwijking van de evaluatiecriteria, zal een periode worden ingesteld op basis van hun strengheid om het product NCP opnieuw compliant te maken. Als dit niet gebeurt, kan de verzegeling worden ingetrokken.